thefatrat

The Fat Rat به ESL One Hamburg باز می گردد تا آخرین قطعه موسیقی Dota2 را اجرا کند

بازگشت دوباره به ESL One Hamburg 2018 در سال جاری برای دومین بار متوالی، TheFatRat نیست، سازنده یکی از آخرین بسته های موسیقی Dota2 – Warrior Songs.

به همین ترتیب، سال گذشته، The Fat Rat با قدم زدن از تراکهای موسیقی تازه منتشر شده خود، به مرحله اصلی پیش از پایان نهایی می رود تا آهنگ های قهرمانانه این مسابقات را تنظیم کند. نهادهای بزرگ در روز یکشنبه ۲۸ اکتبر در ساعت ۱۶:۰۰ CEST شروع می شوند.

دوست داری چه احساسی داشته باشی؟

میتونین این قطعه زیبا رو از یوتیوب مشاهده و لذت ببرید

مشاهده کنید

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *