photo_2020-01-02_20-03-20

دعوت از علی ” Reality ” قره چماغلو برای تیم سوئدی

دعوت از دوتا2 ایرانی نوری در تاریکی بود ! این خبر مطمئنا به بازیکن هایی که در این سال ها بزرگترین سوالشون این بود آیا یک روزی میشه و میتونیم ؟! جواب بسیار خوبی داد. چند روز پیش بود که در صحفه اینستا بازیکن سرشناس دوتا2 ایران علی " Reality " قره چماغلو ...