full-hd-wallpaper-1920×1080-wallpaper-preview

آموزش هیروی Kunkka

کونکا دشمن بوستراس! - پچ جدید یا pos3 بازی میکنند یا mid -از جمله هیرو هاییه که هنوز باف هستش -جلو بازی میکنه و میتونه نقش تانک ایفا کنه 1. نحوه لول گیری: اگه مید بازی میکنید 2 پر کنید و در کنارش 1 و 3 هم بگیرید ولی اگر نقش روم را دارید میتونید ...

MeepoCouner

چطوری هیرو Meepo رو Counter کنیم ؟‌!

هیرو های Nuker و Disabler میتونند مثال های خوبی باشند. Winter Wyvren : این هیرو بدلیل Ultimate مفیدی که داره از گزینه های خوب مقابل Meepo هست ولی بازیکن حریف با دور نگه داشتن Meepo اصلی با همراه ایتم های Blink و Ethereal Blade میتونه از این کار شم ...